زهکش سه بعدی
زهکش سه بعدی
زهکش سه بعدی
زهکش سه بعدی

زهکش سه بعدی

Available in stock

شبکه های زهکشی سه بعدی پانل های پلی پروپیلنی هستند که جهت زهکشی جریان سیال با قابلیت گذردهی بالا (Flow Rate) مورد استفاده قرار می گیرند. به یاری چفت و زبانه های موجود روی بدنه شان، به آسانی به یکدیگر متصل می شوند و صفحات زهکشی با ابعاد دلخواه ایجاد می نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات رجوع کنید.

کشور سازنده :ایران
قیت همکار / عمده فروشی :استعلام قیمت