ژئوگرید دو سویه

ژئوگرید دو سویه

Available in stock

ژئوگریدهای دو سویه قادر به باربری در دو جهت می باشند و به همین دلیل به طور گسترده به منظور تسلیح فونداسیون، بستر راه و راه آهن، عبور از مناطق باتلاقی و … کاربرد دارد. این محصول در مقاومت های کششی متنوع از 20 تا 200 کیلونیوتن بر متر عرضه می گردد.

قیمت هر متر مربع :از 70,000 تا 220,000 ریال