ژئوگریدهای پلی استری
ژئوگریدهای پلی استری
ژئوگریدهای پلی استری
ژئوگریدهای پلی استری

ژئوگریدهای پلی استری

Available in stock

ژئوگریدهای تک سویه و دوسویه با مقاومت های کششی متنوع جهت تسلیح بستر راه و راه آهن، تسلیح دیوار حائل، تقویت روکش آسفالت و ….

کشور سازنده :ایران
قیمت هر متر مربع :از 70,000 تا 220,000 ریال