لوله زهکش دو جداره upvc
لوله زهکش دو جداره upvc
لوله زهکش دو جداره upvc
لوله زهکش دو جداره upvc
لوله زهکش دو جداره upvc
لوله زهکش دو جداره upvc
لوله زهکش دو جداره upvc
لوله زهکش دو جداره upvc

لوله زهکش دو جداره upvc

Available in stock

لوله های کارو گیت دو جداره RPVC-U راه حلی پایدار در انتقال آ ب های کم فشار ، ثقلی و فاضلاب

شرکت سازنده : آرین خاک ایرانیان
کشور سازنده : ایران