ژئوممبران مضرس
ژئوممبران مضرس
ژئوممبران مضرس
ژئوممبران مضرس
ژئوممبران مضرس
ژئوممبران مضرس
ژئوممبران مضرس
ژئوممبران مضرس

ژئوممبران مضرس

Available in stock

مقاومت برشی کم بین سطح ژئوممبران نرم با خاک های رسی و یا دیگر محصولات ژئوسنتتیک نظیر ژئوتکستایل سبب ایجاد یک سطح ضعیف میگردد . که می تواند پایداری سازه را تحت تاثیر قرار دهد. ژئوممبران های یک رو و یا دو رو مضرس که به تازگی معرفی شده اند می توانند مقاومت برشی این سطوح را افزایش داده و به پایداری سازه کمک کنند.

قیمت هر متر مربع : از 120,000 تا 170,000 ریال