ژئوگرید آسفالتی

ژئوگرید آسفالتی

Available in stock

این ژئوگریدها از الیاف شیشه قیر اندود تشکیل شده اند. این محصولات به منظور تسلیح بین لایه های آسفالت به طور گسترده کاربرد دارند.

قیمت هر متر مربع :از 80,000 تا 150,000 ریال