ژئوتکستایل و سیستم های زهکشی و فیلتراسیون
ژئوتکستایل و سیستم های زهکشی و فیلتراسیون
ژئوتکستایل و سیستم های زهکشی و فیلتراسیون
ژئوتکستایل و سیستم های زهکشی و فیلتراسیون

ژئوتکستایل و سیستم های زهکشی و فیلتراسیون

Available in stock

کاربرد ژئوتکستایل جهت فیلتراسیون و بهینه سازی سیستم های زهکشی

نبافته :سوزنی
گروه آرین خاک ایرانیان با یک دهه تجربه و اجرای بیش چند میلیون مترمربع محصولات ژئوسینتتیک در زمینه های ایزولاسیون ، زهکشی ، فیلتر اسیون آماده ارائه خدمات عمرانی در بخش های زهکشی ، فیلتراسیون ، تثبیت ، تسلیح و ایزولاسیون می باشد